Вести на компанијата

  • Woodworking machinery and equipment operating procedures

    Процедури за работа машини и опрема за обработка на дрво

    1. Операторот на опремата, мора да биде обучен по пошта, откако ќе го положи испитот, пред да може да работи самостојно. 2. Операторот на машината мора да биде запознаен со технологијата, перформансите, внатрешната структура на опремата, оперативните процедури, одржувањето и ракувањето со ...
    Прочитај повеќе